Om oss

Start NTNU er en frivillig studentorganisasjon som fremmer innovasjon og entreprenørskap på NTNU. Vi består av cirka 60 medlemmer fra alle campus og representerer nesten alle studieretninger.

Vår visjon er å skape Norges fremtid. Dette jobber vi mot ved å arrangere konferanser, kurs og møteplasser for å vekke innovasjonsspiren i studentene ved NTNU.
Målet vårt er at studenter skal se på det å starte egen bedrift som en attraktiv og spennende karrierevei. Vi bidrar til å skape et tankesett blant NTNUs studenter slik at flere ser viktigheten av innovasjon og en bærekraftig økonomisk vekst.

I dag holder vi til på NTNUs innovasjonskollektiv, FRAM. Her samarbeider vi tett med veiledningstjenesten Spark* som bistår studentbedrifter i oppstartsfasen, og NTNUs Entreprenørskole.

Start NTNU ble stiftet den 15. Mars, 1999. Siden da har Start vokst til å være en landsdekkende organisasjon. I dag består Start av 20 lokallag på forskjellige universitet og høyskoler, underordnet Start Norge.