Våre medlemmer

Styret

Isak Collet
Leder
Emilie Kjenstadbakk
HR-Ansvarlig
Katarina Guderud
Administrerende koordinator
Tia Celine Sandhu
Nestleder
Peder Ditlev-Simonsen
Økonomiansvarlig

PR & Web

Casper Feng
Prosjektmedarbeider
Frida Konow
Prosjektmedarbeider
Håkon Tomter
Prosjektmedarbeider
Jon Breivik Smebye
Prosjektmedarbeider
Marcus Balcon
Prosjektleder
Martin Johansen
Prosjektmedarbeider
Severin Korgerud
Prosjektmedarbeider
Toni Vucic
Prosjektmedarbeider
Vegard Skui
Prosjektmedarbeider

StartIT

Martin Egeli
Prosjektleder
Erling Olweus
Prosjektmedarbeider
Isabel Slorer
Prosjektmedarbeider
Andreas Engebretsen
Prosjektmedarbeider
Sanne Sætre
Prosjektmedarbeider

GrEn

Eskil Schjølberg
Prosjektleder
Ingrid Møller
Prosjektmedarbeider
Johan Martin Johnsen
Prosjektmedarbeider
Julie Okkenhaug
Prosjektmedarbeider
Siri Nicolaisen
Prosjektmedarbeider

Norwegian Game Awards

Johannes Åsheim
Prosjektleder
Wilhelm Mangersnes
Prosjektmedarbeider
Rakib Hamadul
Prosjektmedarbeider
Andreas Rikheim
Prosjektmedarbeider
Gangeya Balarajah
Prosjektmedarbeider

SoPro

Marie Sibbern
Prosjektleder
Jenni Skaara
Prosjektmedarbeider
Gard Høstmælingen
Prosjektmedarbeider
Stian Topland
Prosjektmedarbeider
André Egeli
Prosjektmedarbeider

Gründerjakten

Malin Ihle Amankwah
Prosjektleder
Malin Ihle AmankwahProsjektleder
Beatrice Kiær
Prosjektmedarbeider
Beatrice KiærProsjektmedarbeider
Hedda Ottmann
Prosjektmedarbeider
Hedda OttmannProsjektmedarbeider
Snorre Barku
Prosjektmedarbeider
Snorre BarkuProsjektmedarbeider

Start X

Andreas Hjelsvold
Prosjektleder
Andreas HjelsvoldProsjektleder
Gustav Haaland
Prosjektmedarbeider
Gustav HaalandProsjektmedarbeider
Janna Hovstad
Prosjektmedarbeider
Janna HovstadProsjektmedarbeider
Mathilde Monnier Thomas
Prosjektmedarbeider
Mathilde Monnier ThomasProsjektmedarbeider

Mentor

Fredrik Moger
Mentorleder
Håkon Gjertsen Norbye
Mentor
Vidar Melstveit
Mentor
Brage West Mothes
Prosjektmedarbeider
Remi Ejankowski
Mentor
Karl Fredrik Røsok
Mentor