For en uke siden arrangerte Start NTNUs prosjektgruppe, GrEn, Grønt Entrepenørskap, et vellykket arrangement med fokus på miljø! Studentlag fra hele landet dro til idylliske Stokkøya Sjøsenter med et håp om å vinne den 24-timers lange casekonkurransen gjennom grønne idéer og løsninger.

Norges fremtid er oss studenter

Årets samarbeidspartnere var TrønderEnergi, DVN GL, TINE, Statkraft, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Åfjord Utvikling. Alle jobber med å utvikle grønne løsninger, noe som er viktig for GrEns visjon.

Arrangementets fremtidsdrøm er å få studenter til å utvikle bærekraftige løsninger på dagsaktuelle problemer. Studentene deltok som lag på fire medlemmer og fikk 24 timer på å løse en omfattende case. I år hadde casene fokus på grønn energi, matsvinn og oppdrettsnæringen. Prosjektgruppen ga ut til sammen hele 60.000,- fordeltå tre vinnerlag!

Et slikt arrangement trylles ikke frem over natten, det krever mye tid og arbeid.

”Prosjektgruppen startet tidlig med innhenting av sponsorer, forteller prosjektleder Mikkel Brandsnes. Vi opplevde at næringslivet var interessert i miljø og innovasjon, og dette gjorde at sponsorinnhenting gikk glatt. Deretter utarbeidet vi PR-plan og startet med promotering samt utarbeiding av caser. Det har også vært mye administrering og logistikkarbeid de siste månedene. Vår største utfordring ble UKA, da arrangementet ble holdt på samme dato som flere store konserter. Vi endte dog opp med over hundre deltagere, noe vi er godt fornøyd med.”

Fredrik Moger er helt ny i Start og forteller at arbeidsprossesen mot GrEn bestod for hans del mest i å gjennomføre praktiske oppgaver knyttet til arrangementet. ”Ettersom at jeg startet såpass nærme arrangementet var det krevende å sette seg inn i så mye på kort tid, men alt lå til rette for å tilegne seg denne informasjonen og kunnskapen. Det var veldig interessant og spennende å jobbe som en aktiv part mellom næringsliv og studenter, og man lærer fort hvordan man skal kommunisere på en proff måte. Under arrangementet var det viktigste at alt gikk smud, sørge for at alle hadde alt de trengte til enhver tid.”

Valg av sted og beliggenhet var ikke tilfeldig

Arrangementet fant sted på Stokkøya Sjøsenter som har beliggenhet helt nede ved havet. Naturen er uberørt og senteret benytter omgivelse på en bærekraftig måte. Dette er perfekte omgivelser for å jobbe med grønne løsninger. Det bygges i tillegg et Grønt Kompetansesenter på Monstad Havn i Åfjord.

Bygget huset Statkraft, Vestas og Trønderenergi samt gründere og studenter. De ønsket å knytte studentmiljøet på NTNU opp mot dette kompetansesenteret, og det fantes derfor ingen bedre anledning enn GrEn for å starte et forhåpentligvis langvarig samarbeid mellom campus og næringslivet der ute.

Årets arrangement ble en suksess på lik linje som i fjor

Målet med arrangementet er at studentene skal se på det å starte egen bedrift som en attraktiv og spennende karrierevei.

Vi bidrar til å skape et tankesett blant NTNUs studenter slik at flere ser viktigheten av innovasjon og en bærekraftig økonomisk vekst. Grønt entreprenørskap er fremtiden, og under årets GrEn inspirerte vi studentene til å tenke i disse baner. Det ble en kjempesuksess!