SoPro 2017

Frimurerlogen, Trondheim - 17. mars

Norges mest lærerike og inspirerende konferanse om sosialt entreprenørskap for studenter

Vil du være med å finne nye løsninger på viktige samfunnsproblemer? Sitter du med en iver etter å hjelpe andre? Eller er du bare interessert i å finne ut hva sosialt entreprenørskap faktisk er? Da bør DU komme på SoPro 2017!

SoPro, som står for sosial profitt, er en dagskonferanse der temaet er sosialt entreprenørskap. Det overordnede temaet for årets konferanse er barn og ungdom, og i den sammenheng er Kronprinsparets fond vår sponsor og samarbeidspartner.

Første halvdel av dagen vil bestå av foredrag fra ulike sosiale entreprenørerer, som alle skal fortelle om hvordan det er å starte opp en bedrift som har som hovedformål å løse samfunnsmessige utfordringer.

I andre halvdel av dagen vil det bli avholdt en lavterskel casekonkurranse hvor dere som deltakere selv får prøvd dere på å løse et samfunnsproblem. Casekonkurransen er utarbeidet av Kronprinsparets fond, som også sender vinnerlaget til Oslo for å utforske miljøet for sosialt entreprenørskap i Norge. Her vil vinnerlaget blant annet overnatte på PS:hotell, som også er en sosial entreprenør.

Dato for konferansen er 17. mars, og vil i år være på Frimurerlogen. Billettene er gratis, og det vil også være inkludert lunsj. Konferansen foregår på norsk. Som en avslutning på dagen vil det også være et musikalsk innslag.

 

 

Hovedsamarbeidspartner

SoPro 2017

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Hva er sosialt entreprenørskap?

Sosialt entreprenørskap er entreprenørskap som bidrar til å gi en varig løsning på problemer knyttet til sosiale og samfunnsmessige utfordringer ved hjelp av virkemidler fra forretningsverdenen. Innen feltet blir suksess målt i både sosial og økonomisk verdiskaping.

Møt andre engasjerte studenter

Til SoPro kommer ulike studenter på tvers av utdanningsinstitusjoner, alder og politisk standpunkt. I tillegg oppfordres og gründere, næringsliv og akademika til å delta. Med andre ord, en unik og mangfoldig arena!

Casekonkurranse

Casekonkurransen er en viktig del av SoPro-konferansen, og er en mulighet for deg som student til å prøve deg som sosial entreprenør i praksis. Her kan du sammen med din gruppe løse utfordringer knyttet til aktuelle problemstillinger.

Takk til våre samarbeidspartnere