Hva er Norwegian Game Awards?

“Vi ønsker å sette spillutvikling på dagsorden og skape morgendagens spill-Norge!”

Norwegian Game Awards (NGA) er Norges største spillutviklingskonkurranse for studenter! Målet er å spre interesse for spill og spillutvikling blant studenter, stimulere til nyskaping og vise frem til det tverrfaglige aspektet ved spillutvikling. Som en undergruppe av Start NTNU er NGAs andre mål å vise deltakerne at det å starte en spillutviklingsbedrift er en mulig karriere etter endt studie.

NGA er en naturlig møteplass for spillindustrien og studenter. Tidligere deltakere som har hatt stor suksess etter NGA er blant annet Fun Run, Owlboy og Orbit.

Vi arrangerer kick-off torsdag 19. okt på Work-Work i Trondheim!
https://www.facebook.com/events/1611816218840304/

Lurer du på noe, eller vil du melde på spill? Send en mail til nga@startntnu.no!