Om NGA

Hva er Norwegian Game Awards?

“Vi ønsker å sette spillutvikling på dagsorden og skape morgendagens spill-Norge!”

Norwegian Game Awards (NGA) er Norges største spillutviklingskonkurranse for studenter! Målet er å spre interesse for spill og spillutvikling blant studenter, stimulere til nyskaping og vise frem til det tverrfaglige aspektet ved spillutvikling. Som en undergruppe av Start NTNU er NGAs andre mål å vise deltakerne at det å starte en spillutviklingsbedrift er en mulig karriere etter endt studie.

NGA er en naturlig møteplass for spillindustrien og studenter. Tidligere deltakere som har hatt stor suksess etter NGA er blant annet Fun Run, Owlboy og Orbit.

Innsendingsfristen for årets NGA-konkurranse er 1. februar 2018, og finalen avholdes 23. februar 2018 i Trondheim. Nærmere informasjon kommer når finalen nærmer seg.

Lurer du på noe, eller vil du melde på spill? Send en mail til nga@startntnu.no!

Påmelding

Innsendingsfristen for årets NGA-konkurranse er 1. februar 2018, og finalen avholdes 23. februar 2018 i Trondheim. Nærmere informasjon kommer når finalen nærmer seg.

Vi i NGA ønsker at så mange som mulig skal melde på spill! Send oss en mail til nga@startntnu.no med følgende informasjon:

Navn på spill:
Navn på lag:
Platform (PC, mobil, VR, brettspill etc):

Navn på lagmedlem 1:
Email:
Bosted:
Skole/universitet/høyskole/FHS/studerer ikke:
Studie:
Vært med på NGA tidligere? (Ja/Nei):

Fyll ut lignende informasjon om resten av lagmedlemmene også! Har du ikke spillet klart, men kun vil sende oss en liten heads up på at dere vil melde på spill, er det bare å ta kontakt!

I tillegg er alle lag pålagt å legge ved tre (3) in-game screenshots, en gameplay video eller trailer og en kort beskrivelse av spillet (maks 150 ord).

Lykke til!

Regler

Regler for deltakelse ved Norwegian Game Awards 2018:

§1 GENERELT
§1.1 Norwegian Game Awards (NGA) forbeholder seg retten til å bestemme hvorvidt et påmeldt spill kan delta i konkurransen eller ikke.
§1.2 NGA forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse reglene når som helst, uten varsel på forhånd. Større endringer vil varsles i offisielle kanaler når de implementeres.
§1.3 Det er hver enkelt deltakers oppgave å følge og holde seg oppdatert på reglene som til enhver tid gjelder.
§1.4 Fristen for å melde på spill til NGA 2018 er 1. februar kl 23.59, 2018 norsk tid (UTC +01:00). Påmeldinger etter dette vil ikke gjelde.
§1.5 Påmeldte spill må ikke være sponset av selskap innen spill eller underholdningsbransjen. Dette fører til diskvalifisering. Det er derimot lov å starte et selskap i forbindelse med deltakelsen. Bakgrunnen for denne regelen er at det skal forbli en studentkonkurranse.
§1.6 Deltakende spill må ikke ha blitt utgitt av en utgiver. Å publisere spillet uavhengig er tillatt.
§1.7 En spillbar demo – ikke nødvendigvis et komplett spill – må meldes på innen fristen. I tillegg er alle lag pålagt å legge ved tre (3) in-game screenshots, en gameplay video eller trailer og en kort beskrivelse av spillet (maks 150 ord).
§1.8 Vinnere av de ulike kategoriene bestemmes av en jury, med unntak av «Gamer’s Choice» kategorien.
§1.9 Hvis et deltakerlag har spesielle behov tilknyttet spillet, må det opplyses om så tidlig som mulig.
§1.10 Et deltakerlag er velkommen til å melde på flere spill. Dette betyr også at enkeltpersoner kan delta på flere lag og spill under konkurransen.

§2 TEKNOLOGI
§2.1 Påmeldte spill må fungere på en av de følgende systemene: Windows 7,8 eller 10, Linux eller OS X. Hvis ditt spill skulle trenge en gamepad eller lignende, ta kontakt med oss.
§2.2 Mobilspill må fungere på følgende platformer: iPhone/iPad eller Android. Spillet må være en applikasjon.
§2.3 Påmeldte spill er tillatt å bruke eksisterende teknologi (som biblioteker, spillmotorer etc) og media (som bilder, 3D modeller, lydeffekter etc). Laget må likevel ha rett til å bruke teknologien, media og varemerker med respekt til copyrights og lisensavtaler. Dette betyr altså at modifikasjoner av allerede eksisterende spill («mods») er tillatt.

§3 DELTAKERNE
§3.1 NGAs mål er å promotere spillutvikling innad i studentmiljøet i Norge. Derfor må minst 50% av deltakende lag bestå av studenter ved et norsk utdanningsprogram og være aktivt deltakende i utviklingen av spillet.
§3.2 Påmeldingen kan (og burde) bli testet av folk utenfor utviklerteamet. Testerne kan derimot kun komme med veiledende kommentarer for forbedring. Hvis større involveringer forekommer, burde denne tredjeparten bli lagt til i teamet.
§3.3 Det deltakende laget kan legge til og fjerne deltakere på laget underveis i utviklingen. Det er imidlertid ikke lov å utnytte regel 3.2 ved å avløse tredjeparten når de eventuelle forbedringene har forekommet. Hvis en tredjepart blir med i teamet, foretrekke vi at han/hun blir ved prosjektet. Vi oppfordrer til «fair play» ved å la ham/henne ta del av teamet frem til finalen er over.

Masse lykke til alle sammen, ta kontakt hvis du lurer på noe!

Samarbeidspartnere

Tidligere vinnere

2017: LimbLuster
2016: Dead Ringer
2015: Orbit
2014:
2013: Lost Ball
2012: Mosquito Mania
2011: Hype
2010: OwlBoy
2009: Kuzka's Mother
2008: The Art of Survival

Bilder

SoMe