Hva er Mixer?

Mixer er et av Start NTNUs eldste og mest populære arrangementer. Hit inviteres studenter, bedrifter og akademia til en karrierekveld med fokus på innovasjon og nettverksbygging.

Mixer er en unik møteplass for engasjerte mennesker med interesse for nyskaping. Gjennom foredrag, presentasjoner av gründerbedrifter, konkurranser og mingling ønsker vi å introdusere NTNUs studenter til karrieremuligheter innenfor innovasjon og entreprenørskap. Det vil også serveres god mat og drikke.

Årets foredragsholdere

Julien S. Bourrelle er utdannet rakettforsker, men mest kjent er han kanskje for sine foredrag om norsk kultur. I tillegg til å ha skrevet bøkene «The Social Guidebook to Norway» og «Nordmenn», er han gründer av Mondå – et prosjekt som bistår norske organisasjoner i å tjene bedre på mangfold. Kjernen i Mondå er bruk av humor for å forstå våre kulturelle forskjeller bedre, et virkemiddel som også går igjen i foredragene og bøkene hans.

Julien har jobbet med internasjonalisering i ti år og var det første internasjonale medlemmet av NTNU-styret. Han behersker engelsk, norsk, spansk og fransk flytende, og ble i 2014 tildelt Top 10-prisen av Kronprins Haakon. Top 10 er en årlig kåring av fremragende internasjonale rollemodeller i det norske arbeids- og samfunnsliv.

Sverre Haugen er en programmerer som har funnet ut at han hater datamaskiner men elsker mennesker. Han er «Head of Client Product» i Nova, nordens største talentnettverk, hvor han i fem år har koblet engasjerte mennesker med hverandre og med ledende organisasjoner. Han er forfatter av boken Jobbsøkerkoden og holder jevnlig foredrag om relasjonsbygging, rekruttering, motivasjon og kommunikasjon.

Nova er et talentnettverk for studenter og young professionals som skaper møteplasser for sine medlemmer. Man kommer i møte med spennende bedrifter og andre Novaer med mulighet til å bygge nettverk på tvers av fagområder og skole samt få faglig påfyll på deres mange nettverkstreff.

Våre samarbeidspartnere

Foredrag

Til Mixer inviteres erfarne foredragsholdere for å dele sin historie og inspirere de deltakende studentene til å tørre å satse på sine egne idéer. De har viktig kunnskap om entreprenørskap, og sitter på mye nyttig erfaring og kompetanse. Mange har satset på gründervirksomhet heller enn tradisjonelle karriereveier, og ønsker å motivere flere til å gjøre det samme. Tidligere har blant annet Berit Svendsen, Kjetil André Aamodt, Jarand Rystad og Erik Bertrand Larssen vært foredragsholdere på Mixer.

Mingling og nettverk

På Mixer vil du møte mennesker som allerede har en idé, eller som ønsker å drive med entreprenørskap i fremtiden. Dette er ikke et krav for å være med på arrangementet, men forhåpentligvis vil kvelden tenne en liten gründerflamme i alle som deltar. Blant deltakerne vil det også være representanter fra næringsliv og akademia som vil kunne bidra med viktig kunnskap. Dette gir alle deltakerne gode muligheter til å knytte viktige og profesjonelle kontakter for fremtiden.

Konkurranser

Under arrangementet vil det bli avholdt en konkurranse, som et ekstra insentiv for å ta kontakt med nye mennesker. I tillegg til sitt nye nettverk vil vinnerne av konkurransen belønnes med flotte premier. Tidligere har kveldens vinner blant annet blitt den heldige vinner av en splitter ny el-sykkel.