Gren

GrEn er Start NTNUs nyeste arrangement. Arrangementets visjon er å få studenter til å utvikle bærekraftige løsninger på dagsaktuelle problemer. Dette gjør vi ved å avholde en case-konkurranse. Studentene melder seg på i lag på 5 medlemmer og får 24 timer på å løse en omfattende case. Denne casen skal presentere et dagsaktuelt problem med fokus på morgendagens løsninger.

Gründerjakten

Gründerjakten er arrangert av Start NTNU, en av Norges største frivillige studentorganisasjoner. Vårt mål er at flere studenter skal dedikere sin karriere til nyskaping. Vi vil gi innsikt i hvordan det er å jobbe med innovasjon, enten som gründer eller som ansatt i en innovativ bedrift.

Innovator

Innovator er den største prisutdelingen for gründere i Midt-Norge. Her får du ta del i suksesshistoriene til dem som virkelig tør å satse, kanskje finner du inspirasjon til å følge egne drømmer. Vi kårer vinnere i Venture Cup, Take-Off, Startstøtte og Ung Innovasjonspris. Til sammen utgjør dette nesten en million kroner i etablererstipend. Det største, Startstøtte, er på 500.000. Innovator er en festkveld for gründere, investorer, støtteapparat og nyskapingsinteresserte

Mixer

Mixer er et av Start NTNUs eldste og mest populære arrangementer. Hit inviteres studenter, bedrifter og akademia til en karrierekveld med fokus på innovasjon og nettverksbygging.
Mixer er en unik møteplass for engasjerte mennesker med interesse for nyskaping. Gjennom foredrag, presentasjoner av gründerbedrifter, konkurranser og mingling ønsker vi å introdusere NTNUs studenter til karrieremuligheter innenfor innovasjon og entreprenørskap. Det vil også serveres god mat og drikke.

Norwegian Game Awards

Norwegian Game Awards (NGA) er Norges største spillutviklingskonkurranse for studenter! Målet er å spre interesse for spill og spillutvikling blant studenter, stimulere til nyskaping og vise frem det tverrfaglige aspektet ved spillutvikling. Som en undergruppe av Start NTNU er NGAs andre mål å vise deltakerne at det å starte en spillutviklingsbedrift er en mulig karriere etter endt studie.
NGA er en naturlig møteplass for spillindustrien og studenter. Tidligere deltakere som har hatt stor suksess etter NGA er blant annet Fun Run, Owlboy og Orbit.

SoPro

SoPro er en dagskonferanse der temaet er sosialt entreprenørskap. Første halvdel vil bestå av foredrag med tre sosiale entreprenører, som alle gir arbeid til mennesker som ikke er helt som andre. Gjennom foredragene vil du blant annet få et innblikk i hvordan det er å starte opp en bedrift som løser samfunnsmessige utfordringer.

StartIT

StartIT er et arrangement som har hovedfokus på innovasjon i teknologiverdenen. Hit kommer flinke foredragsholdere med ulik bakgrunn for å formidle sin kunnskap. Her vil man lære om livet som gründer, teknologiske trender og moderne problemløsingsmetoder. Arrangementet skal fungere som en arena der gründere og studenter kan møte hverandre, danne team og starte sine egne eventyr.

Equinor TECHathon

Start NTNU arrangerer TECHathon i samarbeid med Acend NTNU og Equinor. En går i grupper på 3-5 personer for å løse problemer knyttet til droneteknologi. Dette er spesielt relevant for de som er interessert i ny teknologi og har programmeringskunnskaper.