Vi søker nye medlemmer!

 

Start NTNU inspirerer studenter ved NTNU til å satse på innovasjon og entreprenørskap.

 

Du kan søke nå, eller komme på infomøte for mer informasjon.

Infomøte på Dragvoll 31. august, kl.13:15 i D12

Infomøte på Gløshaugen 2. september, kl.13:30 i S1

Innovasjon og entreprenørskap

Start NTNU er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på NTNU. Vi ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping.

Arrangementer

Start NTNU tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping. Kom på våre arrangementer for å bli engasjert og inspirert.

Engasjerte medlemmer

Våre medlemmer er superengasjerte og jobber beinhardt for å få innovasjon og entreprenørskap på dagsordenen.

 

Kontakt oss

Lurer du på noe, eller er du rett og slett superengasjert i entreprenørskap og nyskaping? Ta kontakt!

Ta kontakt