Opptaksperioden for høsten 2017 har startet!

Start NTNU inspirerer studenter ved NTNU til å se mulighetene som ligger i innovasjon og entreprenørskap. Har du lyst til å være med?

Infomøter

For mer info om organisasjonen, arrangementene og din rolle som medlem, ta en tur innom ett av våre infomøter. Pizza blir servert

Handelshøyskolen

29. august

Dragvoll

30. august

Gløshaugen

31. august

Innovasjon og entreprenørskap

Start NTNU er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på NTNU. Vi ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping.

Arrangementer

Start NTNU tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping. Kom på våre arrangementer for å bli engasjert og inspirert.

Engasjerte medlemmer

Våre medlemmer er superengasjerte og jobber beinhardt for å få innovasjon og entreprenørskap på dagsordenen.

 

Kontakt oss

Lurer du på noe, eller er du rett og slett superengasjert i entreprenørskap og nyskaping? Ta kontakt!
Ta kontakt